SLS välkomnar att ALF-avtalen utreds

Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för forskning kommentar nyheten om att ALF-avtalen utreds.

Regeringen har tillsatt Bertil Lindahl, överläkare och professor i kardiologi vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet som utredare med uppdrag att bistå Utbildningsdepartementet med att ta fram underlag inför omförhandlingen av ALF-avtalen.

Svenska Läkaresällskapet välkomnar att ALF-avtalen utreds och hoppas att det ska bidra till att stärka förutsättningarna för klinisk forskning, utbildning och utveckling i svensk hälso- och sjukvård.

– Det är positivt att ALF-avtalen utreds. Forskning, utbildning och klinisk verksamhet är tre grundläggande komponenter i en välfungerande och framgångsrik hälso- och sjukvård, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för forskning.

En studie genomförd av SLS under 2022 visar att för få läkare fortsätter forska efter disputation, vilket leder till en brist på mer seniora forskare och erfarna handledare. Detta är ett hot mot den medicinska forskningen som kräver åtgärder.

– Ett medskick till utredningen är att lyfta hälso- och sjukvården som en kunskapsorganisation där alla medarbetare kan ingå i ett akademiskt system som präglas av patientnära forskning och klinisk utbildning. Genom att öka antalet kombinationstjänster för både yngre och mer seniora läkare, kan forskning och utbildning bedrivas inom en klinisk anställning. Vidare behöver meritvärdet stärkas och fler tydliga karriärvägar för forskande läkare utvecklas, även utanför universitetssjukhusen, avslutar Ola Winqvist.

 

Om ALF-avtalen
Reglerar samverkan mellan staten och berörda regioner om läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.