Ola möter Hans Hjelmqvist

Ett samtal om läkares fortbildning inför SLS Berzeliussymposium 107.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar alla till Berzeliussymposium 107 om fortbildning den 26 september under kongressen Framtidens Specialistläkare på Malmö Arena.

Inbjudna nationella och internationella experter medverkar i ett fullmatat heldagsprogram som lyfter det absolut senaste inom området kring yrkeslivslångt lärande, med fokus på hur fortbildning bestäms och levereras samt dokumenteras och följs upp. Fortbildningsdagen avslutas med en spännande paneldebatt om hur kontinuerlig fortbildning kan bli en integrerad del i den dagliga hälso- och sjukvården.

Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare i SLS samt ordförande i programkommittén samtalar med professor Hans Hjelmqvist, ledamot i SLS nämnd och ordförande i utbildningsdelegationen, om varför just denna fortbildningsdag är extra angelägen att uppmärksamma.

Hur jobbar Ni med fortbildning?
– Fortbildning efter uppnådd specialistkompetens är en nödvändig del av läkares kontinuerliga kompetensutveckling och en förutsättning för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. För att säkra att läkare årligen uppdaterar sig har SLS föreslagit en fortbildningsmodell som utformas och ägs av professionen. Utgångspunkten är att det skapas en personlig årlig fortbildningsplan, genomförda utbildningsaktiviteter enligt CPD (kontinuerlig professionell utveckling) dokumenteras i en fortbildningsportfölj samt att utvärdering sker av fortbildningsportföljen och fortbildningsprocessen.

Vad händer under SLS Berzeliussymposium?
– Under detta Berzeliussymposium om fortbildning kommer fokus att ligga på det livslånga lärandet. Programmet inleds med ett avsnitt om varför fortbildning är nödvändigt för att upprätthålla en patientsäker vård. Därefter fokuseras på hur olika aktörer inom det medicinska fältet kan bidra till fortbildningen. Under detta tema exemplifierar vi även med olika konkreta exempel. Därefter följer ett tredje tema om dokumentation och uppföljning. Under denna del förklaras hur man kan använda portfölj-modellen för att dokumentera genomgången fortbildning samt hur fortbildningen utvärderas. I slutet av dagen arrangeras en paneldebatt om hur fortbildningen genom att integreras i den dagliga sjukvården kan bidra till det livslånga lärandet och på så sätt säkerställer en fortsatt hög kvalitet.
 
Vilka föreläsare får vi möta?
–Till symposiet har vi bjudit in såväl nationella som internationella toppföreläsare med mycket stor erfarenhet av fortbildning. Delar av programmet kommer att ske på engelska.

Medverkande
Programansvariga: Hans Hjelmqvist Svenska Läkaresällskapet, Stefan Lindgren och Peter Svensson, Lunds universitet.

Inbjudna internationella föreläsare: Professor David Gordon WFME (World federation Medical Education) och Unchechukwu Arum EJD (European Junior Doctors)

Inbjudna svenska föreläsare: Magnus Hultin, Umeå universitet, Pelle Gustafsson, LÖF (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag), Kerstin Nilsson, SBU, Stefan James, Uppsala universitet, Johan Bjarby, Södersjukhuset, Henrik Wallentin, Skånes universitetssjukhus, Peter Elbe, SPUR Lipus, Niklas Ekerstad, Hippokratesrevsionen Svenska Läkaresällskapet samt som deltagare i paneldebatt även Emelie Hultberg,  Sveriges Läkarförbund och Michael Bergström, SKR (Sveriges kommuner och Regioner)  

Varför ska jag delta och vilka kommer?
– Denna dag får alla landets blivande specialister, handledare, studierektorer, verksamhetschefer och övriga viktiga yrkesgrupper som arbetar med och kring fortbildning chans att mötas. Det blir en unik dag där många kan samlas och visa att det nu är dags att komma loss med fortbildning till oss alla. Möt upp, var med i samtalet, fortbilda Dig, mingla med kollegor, ta nästa steg!

När och hur kan vi anmäla oss till detta viktiga Berzeliussymposium?
– Du kan anmäla dig redan nu via www.framtidenslakare.se. Kongressen har inget vinstsyfte. Symposiet arrangeras helt utan vinstsyfte till ett kraftigt reducerat pris (1500 kr exkl moms, inkl fika & lunch samt after work) för att så många som möjligt ska kunna vara med. Begränsat antal platser, först till kvarn principen gäller!

Väl mött!