Uppdaterat nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har gemensamt tagit fram ett vårdprogram för att skapa en bas för utredning, handläggning och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad covid-19 i Sverige.

Vårprogrammet uppdaterades den 4 maj 2022. Läs den senaste versionen här: https://infektion.net/nationellt-vardprogram-covid19/.

Vid frågor om innehållet, vänligen kontakta Lars-Magnus Andersson, lars-magnus.andersson@vgregion.se