Stort intresse för frågor om likarätt, diskriminering och mänskliga rättigheter

Likarättsdagarna och Stora Likarättsgalan som ägde rum 10–11 maj på Malmö Arena lockade storpublik.

Under två dagar registrerades ett drygt tusental unika fysiska besökare i de olika arrangemang som erbjöds på plats i fullsatta salar på Malmö Arena. Kongressen drivs av Region Skåne i ett nära samarbete med Svenska Läkaresällskapet med flera organisationer.

 – Det märks att intresset för Likarättsarbete är jättestort, säger Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare i SLS och ordförande i programkommittén. Vi ser hur uppskattat det är att åter få mötas fysiskt och utbyta erfarenheter med goda kollegor efter två år med pandemin.

Första dagen hölls ett plenart möte med grundläggande föredrag om allt från jämlikhet, jämställdhet, mänskliga rättigheter till diskrimineringslagen med aktiva åtgärder. På eftermiddagen föreläste Barbro Westerholm om sitt yrkeslivslånga arbete med att se och stötta människor som behöver en vän vid sin sida. Hennes föredrag möttes av stående ovationer, liksom det avslutande om funktionshinder som Mikael Andersson framförde. Barbro Westerholm hyllades sedan på scenen under Stora Likarättsgalan som ny hedersmedlem i Region Skånes likarättsakademi tillsammans med operasångaren Rickard Söderberg, förra årets hedersmedlem. Under andra kongressdagen fanns tre olika fördjupningsspår.

Sara Wide Gustafsson, ordförande i SLS Kandidat- och underläkarförening (KUF) ansvarade tillsammans med kollegor från KUF och Länsstyrelsen Skåne för ett fördjupningsspår om mänskliga rättigheter och arbetet mot rasism.

– Diskrimineringsfrågor och likarätt utgör en självklar del i alla de projekt och arbeten som vi driver. Under kongressen satte vi fokus på nationella minoriteter och samisk kulturförståelse i vården, säger Sara Wide Gustafsson. Vi bjöd in Sofia Kling, huvudkoordinator för Kunskapsnätverk för samisk hälsa vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman samt Laila Daerga, länskoordinator för region Västerbotten i kunskapsnätverket för samisk hälsa, sjuksköterska och medicine doktor som forskat om renskötare hälsa. Alla dagens föreläsningar var oerhört lärorika, men även gripande. Den gemensamma kraften som finns för att jobba mot ett mer jämlikt samhälle och arbetsliv är väldigt fin att se, men dagen belyste även mängden arbete som kvarstår.

– Under hösten 2022 kommer det att finns möjlighet att gå en likarättskurs (för ST samt som fortbildning för alla specialister) med digitala inspelningar från kongressen för de läkare som ej kunde delta på plats - ett samarbete mellan SLS och Framtidens Specialistläkare (FSL), avslutar Ola Björgell.

 

Fullsatta salar på Malmö Arena

Barbro Westerholm ny hedersmedlem i Region Skånes likarättsakademi