Stort engagemang för en hållbar planet och hälsa

I veckan gick det 105:e Berzelius symposiet av stapeln i Svenska Läkaresällskapets hus. Temat var planetär hälsa – som är ett relativt nytt kunskapsfält som beskriver människans störande inverkan på jordens klimat och olika ekosystem samt vilka följder den får för den globala folkhälsan.

Symposiet arrangerades av en organisationskommitté med representanter från SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård under ledning av Maria Wolodarski. Efter 18 månader med förberedelser och planering gick symposiet av stapeln den 21–22 september och samlade närmare 130 deltagare som deltog live på plats i SLS hus, men även digitalt via Zoom.

I det vetenskapliga programmet medverkade internationella och nationella experter. Flygresorna fick stå tillbaka för klimatet då många av föreläsarna var med via länk och maten som serverades gick i linje med EAT Lancet Kommissionens riktlinjer.

– Det har varit två fantastiska dagar med många intressanta föreläsningar, möten, samtal och nya insikter som öppnat dörrar för ett fortsatt samarbete för en mer hållbar värld. Ska vi nå framgång så måste vi ju mötas och samarbeta över yrkesgränserna. Utmaningarna är stora och tiden är knapp, men det finns en kraft och ett engagemang bland många, nu gäller det att kanalisera detta på bästa sätt, säger Maria Wolodarski ordförande för arbetsgruppen samt organisationskommittén.

De två dagarna spelades in och kommer att finnas tillgängligt för alla som deltog under mötet.

Foto: Fredrik Moberg och Sofia Hammarstrand som modererade mötet.


Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård tillsattes av SLS fullmäktige 2019 med uppdrag att fram en klimatpolicy med syfte att bidra till minskad klimatpåverkan och en mer hållbar hälso- och sjukvård. Klimatpolicyn lanserades 2020 och arbetsgruppen har ett fortsatt uppdrag att bevaka att policyn implementeras i SLS organisation, verka för att läkares hållbarhetsarbete meriteras samt sprida kunskap om klimat, hälsa och hållbar sjukvård.