SLS ordförande klättrar på Maktlistan

Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet intar plats 29 av 100 på listan över vårdens mäktigaste.

Sedan 1996 har Dagens Medicin publicerat listan över de 100 mäktigaste inom svensk hälso- och sjukvård. Listan bygger på bakgrundssamtal med ett antal makthavare i sjukvården. Bedömningen ska spegla både formell makt och informellt inflytande.

I år tar SLS ordförande Tobias Alfvén ett jättekliv uppåt på listan från plats 45 till 29. 

"Barnläkare som börjar synas och höras mer och mer och skapar opinion. Pratar ganska ofta med statssekreterare Maja Fjaestad. ”Han gör Läkaresällskapet relevant i debatten”, säger en makthavare, vilket andra tycker är på tiden när det gäller en av Europas äldsta läkarorganisationer".

På plats 34 finns Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin.

"När valets viktigaste fråga ska debatteras är det Sfams ordförande som bjuds in till Studio Ett i P1. Primärvården är i fokus och det har fått Sfam att bli allt mer efterfrågade. Debatterar flitigt, inte bara i branschpress. Har ett år kvar på sin ordförandeperiod".

Med på listan på plats (51–100) är Mikael Hoffmann
Chef för stiftelsen Nepi, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor läkemedelsgrupp.


De är vårdens hundra mäktigaste, plats 1–10

Plats 11–50 på vårdens maktlista

Plats 51–100