Precisionshälsa – av vikt för framtidens hälso- och sjukvård

I en debattartikel i Läkartidningen lyfter representanter för Forska!Sverige, Agenda för Hälsa och Välstånd och SLS vikten av att utveckla precisionshälsa i Sverige.

Precisionshälsa kräver förändringar på flera områden och nivåer: hälsodata, integritet, etik, juridik, vårdens organisation, kompetens, datakapacitet, hälsoekonomi med mera. Det är, för patienternas skull, ett ansvar vi behöver ta tillsammans med politikerna, i syfte att dra nytta av de möjligheter som finns, skriver Anna Nilsson Vindefjärd, Forska!Sverige tillsammans med Tobias Alfvén, ordförande, Agenda för hälsa och välstånd och Svenska Läkaresällskapet samt Anna Martling, styrelseledamot, Forska!Sverige.

Läkartidningen 2022-01-04 "Precisionshälsa – av vikt för framtidens hälso- och sjukvård"