Planetärt perspektiv på hälsa

Viktigt att agera vist och långsiktigt

Läkartidningen 2022-07-06

Planetär hälsa beskriver människans störande inverkan på jordens klimat och olika ekosystem samt vilka följder den får för den globala folkhälsan. Läkarprofessionen har den legitimitet som behövs för att kunna arbeta för nödvändig förändring inom området, skriver Maria Wolodarski och medförfattare i Läkartidningen.

Läs artikeln

Berzelius Symposium 105 - Planetary Health-“It is all connected-what saves the planet saves our health”

Welcome to Berzelius Symposium 105: Planetary Health on September 21-22 at the Swedish Society of Medicine, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, or Zoom.