24 aktörer överlämnar förslag för att möta hälsoutmaningar till kommande regering

Politiska åtgärder för att möta hälsoutmaningarna är allt för viktiga för att hindras av politisk oenighet.

Söndagens valresultat visar att Sverige kan få en minoritetsregering även denna mandatperiod. Men politiska åtgärder för att möta hälsoutmaningar är allt för brådskande för att hindras av politisk oenighet. Det menar Stiftelsen Forska!Sverige som tillsammans med 23 aktörer, däribland Svenska Läkaresällskapet, ger den kommande regeringen en lista med förslag som bör kunna genomföras i samförstånd med oppositionen.

Ta del av lägesrapporten år 2022
Läs en debattartikel i Aftonbladet där delar av lägesrapporten presenterades