Uppföljande mediestudie av Macchiariniaffären i medicinska tidskrifter

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå Universitet, har gjort en mediestudie om eftermälet kring den oavslutade Macchiariniaffären. Artikeln är publicerad i tidskriften Svensk Kirurgi.

Den så kallade ”Macchiariniaffären” som avslöjades av Sveriges Television i dokumentären ”Experimenten” i januari 2016 medförde att det blev en intensiv medierapportering samtidigt som de medicinska tidskrifterna i Sverige publicerade texter om affären och dess efterförlopp. Macchiariniaffären har visat på ett stort behov av att diskutera och samtala om kirurgi, etik och förhållningssätt inom forskningen.

En vetenskaplig studie om läkare och forskares trådkommentarer i tre medicinska tidskrifter (Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin) har undersökts i en uppföljande mediestudie som publicerades 2016 i en artikel. Eftermälet om den oavslutade affären har visat sig vara betydande och har fortsatt fram till i dag (2021). Fortfarande förs intensiva diskussioner som handlar om den kommande juridiska processen mot Macchiarini men också hur tystnadskulturer ska kunna motverkas och hur öppenhet ska främjas i den offentliga debatten.

Åren 2017-2021 publicerades totalt 265 artiklar i de medicinska tidskrifterna som rapporterade om kirurgen Macchiarini och ”Macchiariniaffären”. I studien har totalt 75 trådkommentarer till dessa artiklar analyserats.

Artikeln är publicerad i tidskriften Svensk Kirurgi nr 4-21.

Läs artikeln

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.