Rätt att välja vaccin?

Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik intervjuades i SRs Studio Ett med anledning av att allt fler tackar nej till vaccin när de får veta vilket läkemedelsföretag som tillverkat vaccinet.

Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i region Stockholm och Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare i region Kalmar samt Mikael Sandlund, ordförande SLS delegation för medicinsk etik, om obokade vaccinationstider och rätten att välja vaccin. Lyssna på inslaget här

I region Kalmar blir du informerad om vilket vaccin du kommer att få när du är på plats, om du då väljer att avstå vaccineringen på grund av vilket vaccin som du kommer att vaccineras med, blir du skyldig att betala 200 kr. Vilket Marie Ragnarsson säger meddelats patienten i samband med bokningen. I Region Kalmar har man inga problem med obokade vaccinationstider.

I region Stockholm däremot, där man endast erbjuder Astra Zenecas vaccin till dom som är över 65 år, har man just nu ett stort antal obokade vaccinationstider vilket Magnus Thyberg tror har att göra med att när man släpper på en ny fas så bokar de som är ivriga och angelägna att vaccinera sig, så fort som möjligt medans andra i samma fas tänker att de bokar sin tid för vaccinering så småningom.

På frågan om man får säga till patienter att "det är det här vaccinet eller inget du får" svarar Mikael Sandlund:

- Utifrån ett etiskt perspektiv så är rätten att tacka nej oerhört fundamental, som patient ska man inte påtvingas vård. Det är en väldigt viktig rättighet och den är ju bevarad i det här fallet. Däremot är det ju så att patientens möjlighet att välja vård, tex. fabrikat, typ av utrustning eller medicin, den är ju begränsad. Här har vården mandatet.