Prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården under kris och krig

I en skrivelse till Socialstyrelsen lyfter SLS fram vikten av medicinetisk expertkunskap i arbetet med att utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården som gäller vid kris och krig.

Regeringen gav i mars 2021 Socialstyrelsen uppdraget som ska genomföras i samarbete med regioner, kommuner, länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra relevanta aktörer.

– Prioritering av hälso- och sjukvård i fredstid såväl som vid ofärd är en av SLS huvudfrågor och vi kan bidra med särskild kompetens när det gäller inte minst de medicinetiska frågeställningarna, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Läs skrivelsen

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.