Bör Sverige införa covidbevis för jobb och restaurangbesök?

Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik diskuterar covidbevis i P1-morgon.

I Sverige används covidpass till att underlätta resande, men borde man tillämpa dem i fler situationer? Lyssna till ett samtal med Mikael Sandlund, professor i psykiatri och ordförande i etikdelegationen i Svenska Läkaresällskapet och Gunnar Klein, läkare och professor i e-hälsa vid Örebro universitet och tidigare forskare i immunologi.