Hög andel falskt negativa resultat med snabbtester för covid-19

Equalis kvalitetssäkringsprogram visar att ett stort antal positiva prover bedöms fel. Skillnader sågs beroende på typ av verksamhet som testerna användes i, och på verksamhetsnivå sågs även en skillnad mellan olika typer av snabbtester.

I maj 2021 erbjöd Equalis verksamheter, som utför testning med de nya snabbtesterna för SARS-CoV-2 antigen, att kostnadsfritt få ta del av ett kvalitetssäkringsprogram för dessa tester. Syftet var att ge sjukvården ett underlag för internt kvalitetsförbättringsarbete samt att få en nationell överblick över hur väl snabbtesterna fungerar. Resultatet visar att ett stort antal positiva prover bedöms fel.

Implementeringen av snabbtester har gått snabbt och de har använts under vintern och våren i flera delar av Sverige och av många personer, inom både kommun och regional hälso-och sjukvård, med en varierande erfarenhet av patientnära analyser.

– Vår sammanställning av resultatet visar att testerna ger en hög andel falskt negativa resultat, säger Mathias Karlsson, specialist i klinisk kemi och VD för Equalis AB. Skillnader sågs beroende på typ av verksamhet som testerna användes i, och på verksamhetsnivå sågs även en skillnad mellan olika typer av snabbtester.

– För att öka patientsäkerheten och minska smittspridningen är det viktigt att de snabbtester som används i hälso- och sjukvården är tillförlitliga, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Externkontrollprov för SARS-CoV-2 antigentester fyller en viktig funktion för att över tid kontrollera att metodernas prestanda inte förändras samt att uppmärksamma behov av utbildning och bättre rutiner i verksamheter som brister i hantering och tolkning av resultat.


Ta del av en sammanställning baserad på externkontroller för SARS-CoV-2 antigen från Equalis

Om Equalis
Equalis AB är ett företag som ägs av Sveriges kommuner och regioner (52%), Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (24%) och Svenska Läkaresällskapet (24%). Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Equalis verkar för patientsäker diagnostik genom rättvisande och jämförbara analysresultat och arbetet bedrivs vid kontoret i Uppsala med stöd av experter från sjukvården i hela landet.