För högkvalitativa och säkra appar

Göran Petersson, professor i hälsoinformatik samt ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för e-hälsa replikerar i Läkartidningen.

REPLIK LÄKARTIDNINGEN 2021-08-13
Ingvar Krakau och Lars L Gustafsson tar i ett debattinlägg Läkartidningen upp den viktiga frågan om varför den breda floran av appar – digitala program för stöd och/eller behandling – inte är bättre organiserad och kontrollerad än i dag, i synnerhet avseende läkemedelsbehandling. Författarduon föreslår inrättandet av ett nationellt råd. I en replik lyfter Göran Peterson vikten av ett samlat nationellt helhetsgrepp för appar inom det medicinska område.