Eva Uustal uppmärksammas för sitt kvalitetsarbete kring förlossningsskador

Svenska Läkaresällskapet har utsett överläkare Eva Uustal, Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping till 2022 års Lennanderföreläsare i kirurgi.

Eva Uustal har nominerats av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) med anledning av hennes mångåriga kvalitetsarbete för patienter med skador i bäckenbotten efter förlossning.

– Eva Uustal har på ett föredömligt sätt arbetat metodiskt för att utveckla och förbättra vård och behandling vid förlossningsskador, en patientgrupp som genom åren blivit styvmoderligt behandlad, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

För att förbättra handläggningen av patienter med förlossningsskador har Eva Uustal bland annat byggt upp en verksamhet med ett multiprofessionellt team samt verkat för att öka kunskapen bland kollegor.

– Det är med stor glädje vi vill uppmärksamma Eva som är ett föredöme bland kollegor, säger Michael Algovik, ordförande för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Genom sitt systematiska arbete har Eva ökat kunskapen om bäckenbottensskador, vilket leder till bättre omhändertagande och minskat lidande för de drabbade.

Eva har bland annat arrangerat en rad kurser, besökt andra verksamheter och varit med i framtagandet av en den nationella bäckenbottenutbildningen backenbottenutbildning.se som utbildar läkare och barnmorskor hur man på bästa sätt förebygger, diagnosticerar och åtgärdar skador i bäckenbotten efter förlossningen. Eva har även bidragit till att utveckla ett nationellt register Bristningsregistret för att kartlägga och följa effekterna av dessa skador.

– Det är hedrande att mitt arbete uppmärksammas av Svenska Läkaresällskapet, säger Eva Uustal. Jag brinner för att förbättra förlossningsvården och det finns en hel del kvar att göra för att den ska bli mer jämlik över landet. En viktig förutsättning är kunnig och välutbildad personal så att alla kvinnor som söker vård blir tagna på allvar.

Eva Uustal kommer att hålla sin Lennanderföreläsning under SFOG-veckan i Linköping som äger rum den 29/8–1/9 2022.

Lennanders föreläsningsfond
Lennanderföreläsningen äger rum årligen inom kirurgi eller hygien i syfte att sprida kunskap och främja dessa vetenskapers utveckling och tillämpning. Föreläsningsfonden stiftades av Karl Gustaf Lennander och hans mamma Elsa Lennander i början av 1900-talet. Fonden förvaltas sedan 1919 av Svenska Läkaresällskapet.