”Den överbelastade vården kan inte vänta på en utredning”

Tobias Alfvén och Karin Pukk Härenstam, Svenska Läkaresällskapet: Vi är i ett läge där vårdplatsbristen riskerar att fullständigt brisera på grund av slutkörd personal och stora uppskjutna behov i ljuset av pandemin samt besparingskrav på akutsjukhusen.

REPLIK DN DEBATT 2021-09-22

”Den överbelastade vården kan inte vänta på en utredning” Tobias Alfvén och Karin Pukk Härenstam, Svenska läkaresällskapet, svarar Björn af Ugglas (21/9).

När Svenska Läkaresällskapet och andra professionsföreningar lyft problematiken med vårdplatsbrist och överbeläggningar har det i regel avfärdats av de som sitter på resurserna och även påtalats att svensk hälso- och sjukvård i alla lägen är patientsäker. SNS-rapporten visar att vi som företräder professionerna haft rätt. Antalet vårdplatser i Sverige har reducerats i en snabbare takt än den medicinska utvecklingen och det finns ett bevisat samband med mellan överbelastning på akutmottagningar och allvarliga patientsäkerhetsproblem, i förlängningen ökad dödlighet.

Åtgärder i linje med det som Björn af Ugglas för fram i artikeln bör genomföras. Men svensk sjukvård kan inte vänta på en flerårig utredning utan vissa åtgärder måste vidtas redan nu. Vi är i ett läge där vårdplatsbristen riskerar att fullständigt brisera på grund av slutkörd personal och stora uppskjutna behov i ljuset av pandemin samt besparingskrav på akutsjukhusen med miljardbelopp som är på väg att realiseras under nästkommande år.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.