Hallå där Anna-Theresia Ekman - nyvald ordförande för SLS kommitté för global hälsa!

Anna-Theresia Ekman har haft flera uppdrag inom SLS och axlar nu rollen som ordförande i SLS kommitté för global hälsa. Hon efterträder Helena Frielingsdorf Lundqvist. Människors hälsa och välmående är något som alltid engagerat Anna-Theresia och i ämnet global hälsa har hon hittat det som för henne utgör medicinens kärna.

Stort grattis till ordförandeskapet! Kan du berätta mer om din bakgrund?
– Människors hälsa och välmående har alltid engagerat mig och i ämnet global hälsa hittar jag det som jag tycker är medicinens kärna – både patient-, klinik- och preventionsperspektivet. Utöver läkarexamen från KI har jag även en kandidatexamen i nutrition, samt ett djupt engagemang för global hälsa. Idag är jag doktorand på KI med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn med fokus på låginkomstländer.

Har du haft andra uppdrag inom SLS?
– Jag hittade till SLS 2017 när SLS kommitté för global hälsa tillsammans med Kandidat- och underläkarföreningen skrev en handbok med praktiska tips om hur vi kan engagera oss för global hälsa. Sedan dess har jag varit ordförande för Kandidat- och underläkarföreningen, varit projektledare för Läkaresällskapets global hälsa-konferens 2018 med tema global hälsoforskning och Agenda 2030. Utöver det har jag varit ledamot i SLS kommitté för global hälsa och även varit aktiv i SLS klimatgrupp. Nu gör jag forsknings-AT på Karolinska Institutet och Capio Sankt Görans sjukhus, där jag i veckan avslutar min medicinplacering och därmed sjukhusplaceringarna.

Berätta mer om kommittén och hur ni arbetar?
– Global hälsa är ett brett forskningsfält och det reflekteras av att de kollegor som sitter i kommittén har stor kunskap inom sina respektive områden. Här finns till exempel expertis om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, katastrofmedicin, infektionssjukdomar, icke smittsamma sjukdomar och psykisk hälsa och sjukdom. Kommittén arbetar för att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa och hållbar utveckling i skola, högre utbildning och forskning och gör detta genom en rad olika aktiviteter – exakt hur ska vi planera på vårt kommande internat i februari 2022. Jag välkommnar alla medlemmar i SLS medlemmar att höra av sig med förslag och tankar kring samarbeten.
 
Vilka frågor ska ni driva under det kommande året?
– Hälsan är tätt kopplad till klimatförändringarna – och klimatfrågorna är globala. Därför är det naturligt att ett visst fokus kommer att hamna på just detta. Exakt hur vi kommer bedriva vårt arbete bestämmer vi tillsammans. Tidigare har vi till exempel skapat forum för idé- och kunskapsutbyten såsom rundabords-samtal och konferenser, lyft ämnet i debattartiklar och sedan 2019 har vi även global hälsa-podcast.

Vad ser du särskilt fram emot i ditt ordförandeskap?
– Nu ser jag fram emot att få sitta ner och tillsammans med kommittén och diskutera hur vi ska jobba under året, och att därefter lyfta global hälsa bland föreningens medlemmar och i samhället.

Vilka anser du är de tre viktigaste frågorna inför valet?
– Professionerna har länge lyft hur sårbart vårt vårdsystem är och har vänt ut och in på sig själva för att möta pandemin. Vi måste få in mer luft i systemet, för att kunna ta väl hand om patienter och möjliggöra återhämtning och vidareutbildning för vårdanställda. Sen har pandemin blottat en social ojämlikhet i hälsa. Här måste vi lyfta människors förutsättningar till god och jämlik hälsa, och fortsätta att arbeta för vård efter behov. I ett globalt perspektiv hotas hela den positiva utveckling som fram till pandemin rådde i världen, och Sverige bör och kan bidra till att vända trenden.