Vikten av att minska smittspridning av Covid-19 och värna de mest sårbara i samhället

Svenska Läkaresällskapet följer händelseutvecklingen av Coronaviruset covid-19 och de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten. Efter tecken på samhällsspridning av coronaviruset i Sverige höjde Folkhälsomyndigheten igår (2020-03-10) risknivån till mycket hög risk för spridning. Svenska Läkaresällskapets ordförande Britt Skogseid kommenterar.

PUBLICERINGSDATUM 2020-03-11

– För att minska en eventuell smittspridning i samhället och för att inte ytterligare belasta en redan ansträngd hälso- och sjukvård är det av största vikt att alla tar ansvar och följer de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, säger Britt Skogseid ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Det innebär att det är viktigt att var och en med symtom på luftvägsinfektion, även milda, undviker sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

– Vi befinner oss i ett läge där vi nu måste prioritera den del av befolkningen som löper störst risk att drabbas hårdast av en eventuell smitta. Det handlar om människor i olika åldrar som lever med nedsatt immunförsvar och kroniska sjukdomar, säger Britt Skogseid. Nu måste vi visa solidaritet och värna de mest sårbara i samhället. Stanna hemma om du är sjuk. 

För mer information om covid-19 besök
Folkhälsomyndighetens webbplats

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.