Vården måste uppmärksamma de etiska frågorna kring AI

Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, sakkunnig i Smer, Lilas Ali, ledamot i styrelsen för Svensk sjuksköterskeförening, sakkunnig i Smer. Åsa Gyberg-Karlsson, leg. biomedicinsk analytiker och e-hälsostrateg, ledamot i Smer. skriver i Dagens Medicin 2020-06-22 om att vården måste uppmärksamma de etiska frågorna kring AI.

Nästan dagligen hör vi om nya tillämpningar av artificiell intelligens, AI, i hälso- och sjukvården. Olika självlärande algoritmer uppges kunna ställa diagnos, ge behandlingsrekommendationer eller utföra andra uppgifter i vården lika bra eller bättre än vårdpersonal, och dessutom betydligt snabbare.

Det är därför naturligt att det finns förhoppningar om att AI ska bidra till att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Samtidigt väcker AI i vården en rad frågor av såväl etisk och juridisk som teknisk art. Statens medicinsk-etiska råd, Smer, beskriver i en ny skrift, Kort om Artificiell intelligens i hälso- och sjukvården, flera av dessa frågor.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.