Svenska Läkaresällskapet belönar världens största riskfaktorstudie för myastenia gravis

Susanna Brauner, läkare och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet får Svenska Läkaresällskapets Translationella forskningspris för ansökan: “Dissecting the pathogenesis of myasthenia gravis -a genetic, epidemiological and immunological approach” och belönas med 100 000 kronor.

Susanna Brauner vill förstå varför den ovanliga och allvarliga sjukdomen myastenia gravis uppstår, för att kunna förbättra behandling och förhoppningsvis kunna förebygga sjukdomen i framtiden.

Myastenia gravis (MG) är en potentiellt livshotande sjukdom som påverkar muskelfunktionen och som leder till extrem trötthet. Det är kroppens immunförsvar, vilket vanligtvis hjälper oss mot infektioner, som angriper muskelcellerna så att de inte längre fungerar som de ska. Ofta måste patienterna därför behandlas med långvarig immundämpande behandling. Det är förenat med biverkningar och inte sällan med bristande effekt.

– Idag finns inga välfungerande immundämpande behandlingar och tyvärr inte heller någon botande behandling, säger Susanna Brauner. För att kunna förbättra omhändertagandet krävs därför bättre förståelse av den bakomliggande sjukdomsmekanismen, både av faktorer som påverkar sjukdomens uppkomst och dess förlopp. Vi vet idag väldigt lite om varför sjukdomen uppstår och varför drygt en tredjedel av patienterna utvecklar en allvarlig och svårbehandlad sjukdom.

I projektet undersöker Susanna Brauner faktorer som bidrar till att myastenia gravis utvecklas. I en stor nationell studie har information om miljö och livsstil samt blodprov för genetiska analyser samlats in, för att hitta riskfaktorer för sjukdomsutveckling. Vidare studeras den inflammatoriska reaktionen, både för att på enkelcellsnivå undersöka varför immuncellerna reagerar på kroppens egna celler och för att i blod hitta nya biomarkörer som kan ge en bild av hur sjukdomen kommer att utvecklas.

– Att belönas med Svenska Läkaresällskapets Translationella forskningspris är verkligen hedrande! Det är roligt för både mig och forskargruppen och ger oss motivation att fortsätta vår jakt på ny kunskap och behandling för patienter som lever med MG, avslutar Susanna Brauner.

För eventuella pressfrågor kontakta
Susanna Brauner
susanna.brauner@ki.se
08-517 76 246

Fotograf: Ulf Sirborn, Karolinska Institutet