ST-läkaren Sofia Hammarstrand belönas med Svenska Läkaresällskapets nyinstiftade Hållbarhetspris

Sofia Hammarstrand, ST-läkare, arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset tilldelas Svenska Läkaresällskapets nyinstiftade Hållbarhetspris 2020 och belönas med 25 000 kronor.

Sofia Hammarstrand belönas för hennes övergripande engagemang för en hållbar hälso- och sjukvård. Sofia har på ett föredömligt sätt verkat för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor i den svenska läkarkåren, dels genom debattinlägg och som uppskattad föreläsare och folkbildare, dels genom hennes arbete med miljöfrågor.

– Det är med stor glädje som vi belönar Sofia Hammarstrand med Hållbarhetspriset för hennes insatser för en mer hållbar hälso- och sjukvård, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Sofia har visat hur viktigt det är att ta ett helhetsgrepp på miljöfrågor och visar på ett föredömligt sätt vägen för både äldre och yngre kollegor.

– Det är en ära att belönas med Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris, säger Sofia Hammarstrand. Det ger ett viktigt signalvärde att läkarkårens vetenskapliga organisation lyfter arbetet med hållbarhet. Vi inom kåren har ett ansvar och kan göra skillnad – tillsammans – för en mer hållbar hälso- och sjukvård.

Prismotivering
”Sofia Hammarstrand nomineras till Svenska Läkaresällskapets hållbarhetspris för hennes övergripande engagemang för en hållbar hälso- och sjukvård. Som folkbildare är hon en uppskattad föreläsare för bland andra läkarstudenter, master-studenter, läkare under utbildning, sjuksköterske-kollegor samt andra som arbetar med miljöfrågor och har ökat medvetenheten om hållbarhetsfrågor i den svenska läkarkåren genom artiklar ibland annat Läkartidningen. Hon är också delaktig i Västra Götalandsregionens miljöarbete som medförfattare till deras miljöhälsorapport, driver genom sitt ST-projekt patientnära forskning om det digitala vårdmötet ur ett patient- och läkarperspektiv och arbetar för att integrera hållbarhetsfrågan i det nya läkarprogrammet. Sofia visar hur viktigt det är att ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågor och visar vägen för både äldre och yngre kollegor!”

Om Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris
Priset instiftades i juni 2020 och belönar insatser inom området hållbar sjukvård. Priset tilldelas läkare som främjar och arbetar med sjukvårdens hållbarhet och därigenom blivit en förebild för kollegor, medarbetare och studenter.