Svenska Läkaresällskapets åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19

Med anledning av den aktuella situationen med smittspridning av Covid-19 har Svenska Läkaresällskapet (SLS) beslutat om riktlinjer för program- och förtroendemannaverksamheten som gäller från och med 2020-03-12 tills vidare.

PUBLICERINGSDATUM 2020-03-13

Folkhälsomyndigheten har nyligen höjt risknivån för Covid-19 till den högsta
mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige – och regeringen på myndighetens rekommendation beslutat att stoppa allmänna sammankomster med mer än 500 personer.

Folkhälsomyndigheten har även uttryckt att mindre sammankomster innebär risker. Flera kommuner och regioner har infört strikta regler för resor och möten för sin hälso- och sjukvårdspersonal.

Med anledning av detta har Svenska Läkaresällskapet (SLS) beslutat om riktlinjer för program- och förtroendemannaverksamheten.

Utgångspunkten från och med 2020-03-12 och tills vidare är att:

  • SLS ej deltar i eller arrangerar fysiska möten, konferenser eller programaktiviteter som inte är direkt nödvändiga.

    Det innebär att aktiviteter inom ramen för SLS programverksamhet som planeras äga rum under mars-maj månad ställs in för att flyttas fram i tid eller om möjligt genomföras digitalt. För mer information för vilka programaktiviteter som det berör besök www.sls.se
  • Möten i SLS nämnd, delegationer, kommittéer och arbetsgrupper i möjligaste mån bör hållas digitalt genom Skype eller Zoom. Kansliet bistår med hjälp och stöd.

Dessa riktlinjer gäller från och med 2020-03-12 tills att nämnden fattar annat beslut och utgår ifrån de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndighet och regering.

För eventuella frågor kontakta
Kanslichef Per Johansson, 08- 440 88 88

För frågor om SLS programverksamhet
Projektledare Sophie Palmqvist-Klockhoff, 070-222 09 91

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.