SLS programtidning 2020 ute nu!

SLS programverksamhet 2020 för läkares yrkeslivslånga lärande.

Det är med stor glädje som Svenska Läkaresällskapet kan presentera årets programverksamhet som bygger på SLS programkoncept. Vi erbjuder fortbildningsaktiviteter, kurser och kongresser över specialistgränserna
– baserade på SLS kärnområden – vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.

SLS på turné

Den 24-25 mars arrangeras SLS eHälsodagar 2020 i Kalmar – ett samarbete med Linnéuniversitet. Varmt välkomna till två intensiva dagar om digialiseringens möjligheter och utmaningar. Läs mer på sid 10-11.  

SLS fortbildningsdagar

Att bedriva god och jämlik vård i utsatta områden är en särskild utmaning. Det finns ett stort behov av nationell samverkan och erfarenhetsutbyte. Den 5 maj arrangerar SLS fortbildningsdag om jämlik hälsa i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening och Svensk Förening för Allmänmedicin. Läs mer på sid 26.

SLS på sektionernas årsmöten

SLS medverkar på sina sektioners årsmöten med både monter och program. Under 2020 kommer vi bl a medverka på Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Kirurgveckan och SFOG-veckan.

SLS Berzeliussymposier

Under 2020 arrangeras två högintressanta Berzeliussymposier om
dysfagi respektive barns autoimmunitet. Världsledande forskare är på plats för att dela med sig av sina kunskaper. Läs mer på sid 14-17 och 34-35.

SLS Premiumresor

Årets premiumresa äger rum den 10-18 oktober och går till vackra Champagne med bekväm långfärdsbuss. Kollegial samvaro och nätverkande med olika föredrag utlovas där mentalt välmående står i fokus! Läs mer på sid 22-25.

SLS Kandidat- och Underläkarförening (KUF)

KUF finns i Stockholm, Uppsala, Umeå, Linköping, Malmö/Lund och Örebro. KUF arrangerar utbildningsaktiviteter, en nationell årlig global hälso-vecka, master classes, panelsamtal och debatter. Läs mer på sid  41.

SLS debatter och Konst & Läkekonst

Under året arrangeras aktuella debatter i heta ämnen som till exempel ”När läkaretiken sätts på prov” med Fredrik Tamsen. Läs mer på sid 9. Ta del av vårens Konst & Läkekonst-program på sid 41.

Läs och ladda ned SLS programtidning 2020. Ta del av årets programaktiviteter och planera in din egen utbildning och fortbildning!

Ladda ned som pdf