Programråd ska inte styra professionens riktlinjer

Styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning anser att riktlinjer från professionen kring covid-19 ska stämmas av med de nationella programområdena. Svenska Läkaresällskapet är kritiskt och menar att risken är att ny kunskap fastnar i byråkrati och inte kommer patienter till del.

I ett pressmeddelande uppmanar Läkaresällskapet SKS att inte försöka styra professionsföreningarnas arbete med riktlinjer under covid-19-pandemin.

För Läkartidningen utvecklar Svenska Läkaresällskapets ordförande Britt Skogseid resonemanget:

– Poängen är att professionen måste definiera vad som är det optimala medicinska omhändertagandet, utan aspekter på vad som är möjligt därför att det kanske inte finns personal eller resurser. Vi måste först säga »det här är rätt«, i den mån man kan det. Vid implementeringen sjukvården så får man anpassa sig och göra det bästa möjliga, men man ska vara medveten om vad som är optimum, och det ska inte blandas ihop redan från början, säger Britt Skogseid.

Läs hela artikeln Lakartidningen.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.