Vård ska ges efter behov och på lika villkor

Regeringen tillsätter Karin Lewin som särskild utredare för att utreda om det genom lagstiftning går att begränsa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring får snabbare tillgång till vård hos privata vårdgivare som både har avtal med regioner och med försäkringsbolag.

Svenska Läkaresällskapets (SLS) etikdelegation har analyserat frågan om privata sjukvårdsförsäkringar och gjorde tidigare i år ett uttalande med rubriken ”Privata sjukvårdsförsäkringar leder till vård på olika villkor”.

– Vi kunde konstatera att gruppen personer med privat sjukvårdsförsäkring i jämförelse med hela befolkningen skiljer ut sig genom att oftare vara yngre och ha en fast förankring på arbetsmarknaden, säger Mikael Sandlund, ordförande i SLS etikdelegation. Därmed bör de med privat sjukvårdsförsäkring i genomsnitt vara friskare och ha ett lägre sjukvårdsbehov än befolkningens genomsnitt.  Vi konstaterade även att det finns risk för undanträngningseffekter bland annat då resurser i form av kompetent sjukvårdspersonal är ändlig.

Att värna den etiska plattformen för prioriteringar och principen om vård efter behov på lika villkor är en särskilt angelägen fråga för Svenska Läkaresällskapet och Etikdelegationen som välkomnar en utredning.   

– Det är bra att regeringen nu vill utreda om ny lagstiftning – åtminstone delvis – skulle kunna begränsa möjligheten för regionerna att anlita vårdgivare som håller sig med olika köer, olika vårdnivåer och olika väntetider utifrån om patienternas vård betalas via offentlig eller via privat finansiering, säger Mikael Sandlund. Representanter för vissa regioner har tidigare framhållit att gällande regelverk inte medger sådana begränsningar i upphandling eller kontraktsskrivande med privata leverantörer av sjukvård.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.