Sista steget på plats – ny väg fram till specialistläkare

Sista steget i reformeringen av läkarnas utbildning är nu äntligen ute på remiss. Socialstyrelsen föreslår nya föreskrifter för BT, som en del av ST som ingår i en större reform av läkaryrket.

– Det här är den största förändringen i läkarnas utbildning på väldigt länge. Sammantaget kommer det att leda till bättre förutsättningar för framtidens läkare att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för utbildning.

Utbildningsfrågorna ligger Hans Hjelmqvist varmt om hjärtat. Hans är nytillträdd ordförande i SLS utbildningsdelegation som från och med årsskiftet har flera nya ledamöter efter nomineringsrunda i SLS sektioner. Hans är även djupt involverad i införandet av den sex-åriga grundutbildningen i Örebro som drar i gång hösten 2021 och representerar SLS i Socialstyrelsens ST-råd.

– SLS har haft underhandsmöten och dialog med Socialstyrelsen under framtagandeprocessen. Nu ska vi se hur förslagen slutligen har landat. Vi ser fram emot att bereda remissen i hela Svenska Läkaresällskapet med en fördjupad diskussion om förslagen i delegationen, avslutar Hans Hjelmqvist.

Läs mer

​Socialstyrelsen: Förslag på nya regler för läkarnas ST, BT och AT

SLS tidigare remissvar "Bastjänstgöring för läkare"

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.