”Läkare bör inte delta i geschäft med onödiga undersökningar”

Marknadsomställningen av hälso- och sjukvården utmanar läkares yrkesetik och principen om vård efter behov, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet på DN Debatt.

DN DEBATT 2020-10-23 Att vårdgivare och företag idag erbjuder medicinskt omotiverade röntgenundersökningar eller blodprov mot betalning ifrågasätter SLS  starkt, utifrån principen att vård är en ändlig resurs som bör inriktas mot dem som har ett medicinskt behov.

Läkare har ett professionellt ansvar och bör avstå från att involvera sig i geschäftet där diagnostik utan medicinsk indikation säljs till oroliga. Privata försäkringar för privilegierade riskerar att göra vården än mer ojämlik och krockar med hälso- och sjukvårdslagens mål ”god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”.

SLS efterlyser ökad etisk kompetens och medvetenhet på alla nivåer, inte minst bland förtroendevalda och tjänstepersoner i ledande ställning med uppgift att leda och styra hälso- och sjukvården.

 

Läs debattartikeln

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.