Svenska Läkaresällskapet svarar på DN-läsarnas frågor

Svenska Läkaresällskapet och dess medlemsföreningar har tagit fram en expertpanel bestående av 12 läkare som under en timme på torsdagen den 4 juni, mellan klockan 16–17, svarar på DN-läsarnas frågor om Covid-19.

Hur lätt smittar Covid-19? Vad händer om man får det när man är gravid? Hur går intensivvården till av dessa patienter och vad vet vi om viruset?

12 läkare inom olika professioner står under torsdagen redo att svara på DN-läsarnas frågor om Covid-19.

– Den oro som kan finnas bland befolkningen behöver bemötas, säger Tobias Alfvén, barnläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och vice ordförande i Läkarsällskapet.

De som deltar i chatten är:
  • Infektion: Aylin Yilmaz, docent, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och Lars-Magnus Andersson, Överläkare, verksamhetschef vid Sahlgrenska sjukhuset Docent, MD, PhD, Göteborg.

  • Allmänmedicin: Magnus Isacson, Specialist allmänmedicin, Tensta, Ordförande Svensk förening för allmänmedicin.

  • Klinisk mikrobiologi: Tobias Allander, Verksamhetschef, överläkare på Karolinska Universitetslaboratoriet.

  • Smittspridning: Anders Johansson, överläkare/ hygienläkare i Region Västerbotten och docent i infektionssjukdomar ordförande Svenska Hygienläkarföreningen.

  • Intensivvård: Märit Halmin, Medicine doktor, specialist i Anestesi- och intensivvård Södersjukhuset, Stockholm och Magnus Brink, med dr, överläkare (anestesi/intensivvård och infektion), Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

  • Obstetrik: Eva Uustal, överläkare på kvinnokliniken i Linköping och ordförande i Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi och Karin Pettersson, docent, överläkare Sektionschef graviditet och förlossning, Karolinska Huddinge.

  • Barn: Tobias Alfvén, barnläkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, docent Karolinska Institutet, Stockholm, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet.

  • Kardiologi: Stefan James, professor, överläkare, kardiologi, Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet, Ordförande Svenska Kardiologföreningen.

  • Röntgen: Tomas Bjerner, docent, överläkare, radiologi, Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet, Ordförande Svensk Förening för Thoraxradiologi.