Inställda kurser påverkar ST-utbildningen

Många ST-läkare riskerar att få sin specialistkompetens försenad till följd av covid-19. Ett stort antal kurser ställdes in under våren och vissa specialiteter är hårdare drabbade. Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS utbildningsdelegation kommentarar i Dagens Medicin.

– Det går inte att säga exakt hur många som berörs och som inte kommer att kunna ta ut sin specialistexamen som planerat, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i delegationen för utbildning vid SLS. Det stora problemet just nu är att en del kurser som ställdes in i våras inte kommer att kunna genomföras under hösten.

– Det enklaste vore ju om man kunde gå dubbla kurser. Men det är svårt eftersom ST-läkarna måste få tid och man måste få loss lärare. Sedan handlar det förstås om ekonomi, eftersom det är arbetsgivaren som betalar för kurserna, säger han.

Hans Hjelmqvist tycker att det är viktigt att alla som är involverade i kursverksamheten nu arbetar tillsammans.

– Alla har ambitionen att så få läkare som möjligt ska drabbas och att det här ska bli så bra som möjligt. Men det ser ändå ut som att vissa specialiteter kommer att drabbas.

Läs mer i Dagens Medicin 2020-09-02