Forskningsmedel till rehabilitering efter genomgången covid-19

Svenska Läkaresällskapet och Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset delar ut 250 000 kronor till forskning inom rehabilitering efter genomgången covid-19.

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk forskning samt sakkunniga representanter från Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset har valt att tilldela forskningsmedel till tre forskare inom området covid-19 och rehabilitering.

Elham Rostami Berglund, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet för sitt forskningsprojekt:
Diagnostiska och prognostiska markörer för COVID19s påverkan på nervsystemet.

Johan Virhammar, Klinisk neurofysiologi, Uppsala Akademiska Sjukhuset för sitt forskningsprojekt:
Studie om neurologiskt utfall vid COVID-19 och skapandet av biobank med likvor och blod

Anna Nager, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Karolinska Institutet för sitt forskningsprojekt:
Longitudinell studie över kognitiva symtom och hjärnskademarkörer bland patienter som intensivvårdats för covid-19

Om Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset
Nordiska Medicinpriset, ett av Nordens största medicinpriser, har delats ut årligen 1999-2019 till en eller flera forskare som belöning för "särskilt framstående vetenskapliga insatser” inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa. I samband med avveckling av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset under 2020 har stiftelsen skänkt medel till Svenska Läkaresällskapet för forskning om rehabilitering efter genomgången covid-19.På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.