God jul & gott nytt år

Svenska Läkaresällskapets ordförande Britt Skogseid sammanfattar 2019 och blickar framåt.

Julen står för dörren och med den kommer förhoppningsvis en tid för vila och återhämtning. Det har varit ett intensivt år för Svenska Läkaresällskapet, men även för hälso- och sjukvården i stort.

Omställningen till ”nära vård” pågår för fullt inom hälso- och sjukvården. Äntligen, får man säga efter närmare 40 år av utredningar och politiska utfästelser. Samtidigt får vi nu dagligen rapporter om varsel av personal och ekonomiska nedskärningar på sjukhus runt om i landet som riskerar patientsäkerheten. Omställningen till den nära vården är viktig, men får inte ske på bekostnad av kvaliteten i sjukhusvården. Det måste till resurser för att klara omställningen, något som SLS slog fast i policydokumentet För en stärkt primärvård.

En fullt utbyggd primärvård är en förutsättning för att klara vården av de mest sjuka äldre och för att tillgodose den ”friskare” befolkningens tillfälliga vårdbehov, med god tillgänglighet. Dit når vi genom långsiktiga förstärkningar och åtgärder som gör det attraktivt att arbeta i primärvården, inte minst utrymmet för forskning och utveckling. Ett ämne som vi lyfter i ett rundabordssamtal på SLS den 4 februari 2020 med regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh och SFAMs ordförande Magnus Isacson med flera.

Frågan om privata sjukvårdsförsäkringar har länge engagerat SLS. För närvarande pågår en vällovlig debatt om hur de riskerar att sätta prioriteringsordningen ur spel. SLS delegation för medicinsk etik bereder ett särskilt uttalande ur ett medicinetiskt perspektiv om sjukvårdsförsäkringar som ska komma i början av nästa år. Hälso- och sjukvårdslagen och den etiska plattformen för medicinska prioriteringar måste värnas i alla lägen.

Under året har SLS arbetat med medlemsreformen som syftar till att knyta SLS sektioner med dess medlemmar närmare SLS som moderförening. Arbetet har skett i nära dialog med sektionerna och varit fruktbart. Glädjande har ett stort antal av SLS sektioner redan beslutat om att ansöka om att bli medlemsförening med start från och med år 2021.

Vi har haft två ordföranderåd med sektionerna och de lokala läkaresällskapen då vi diskuterat professionsgemensamma frågor. Nästa ordföranderåd är den 5 februari med socialminister Lena Hallengren på plats för att diskutera en annan brännande fråga som nu införs brett i sjukvården, nämligen standardiserade vårdförlopp. Det blir en intressant eftermiddag och jag hoppas att så många som möjligt av SLS sektioner kan delta. En särskild inbjudan har gått ut.

Två prioriterade områden under 2019 har varit fortbildning och forskning. SLS har kraftsamlat för att erbjuda SLS medlemmar tillgång till utbildning- och fortbildning av hög kvalitet, spridda över landet. En ny programverksamhet har lanserats och flera lyckade fortbildningsaktiviter har genomförts. Inom kort kommer vi även att gå ut med SLS programverksamhet för 2020, ett rikt smörgåsbord med utbildnings- och fortbildningstillfällen för SLS medlemmar utlovas.

I SLS tematidning om medicinsk forskning som nyligen publicerats presenterar vi vår samlade syn på forskningsområdet och vårt arbete för att stödja och utveckla svensk medicinsk forskning för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Det är av största vikt att förutsättningarna för att bedriva forskning säkras när förändringar av hälso- och sjukvårdens organisation och styrning genomförs. Det förutsätter ett system som premierar kunskap och inte endast produktion.

Tillsammans med alla er fantastiska kollegor kommer vi fortsätta att arbeta för en hälso- och sjukvård som bygger på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.

Tack för ert engagemang och arbete. Tillsammans är vi en stark professionsröst som gör skillnad. Vi ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar, där vi som läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation ska fortsätta säkra läkares rätt till fortbildning och möjlighet att forska. För en hälso- och sjukvård som styrs av etiska principer framför ekonomiska incitament och som bygger på tillit och professionellt ansvar. Där uppföljning sker genom en professionsbaserad medicinsk kvalitetsrevision i enlighet med SLS framtagna och testade modell. Där vård ges efter behov och inget annat. Där vi som läkare ges möjlighet att utveckla våra kunskaper och göra vårt jobb utan att ge avkall på de etiska principerna.

God jul och gott nytt år!

Britt Skogseid
Ordförande i Svenska Läkaresällskapet

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.