Åke Lernmark prisas för sina epokgörande insatser för barn med typ 1 diabetes

Svenska Läkaresällskapet belönar senior professor Åke Lernmark, Lunds universitet med Oscar Medins pris och 25 000 kronor.

Motivering: ”Åke Lernmark belönas för sina epokgörande insatser för förståelsen av patogenesen vid autoimmun (typ 1) diabetes hos barn. Han har kartlagt den immunologiska och genetiska bakgrunden till sjukdomen, och även visat på viktiga kopplingar till patogenesen vid andra autoimmuna sjukdomar hos barn som exempelvis celiaki.”

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019.

Priskommitté:
Magnus Domellöf, Karin Fälth-Magnusson och Jan Sunnegårdh.

Om Oscar Medins pris:
Oscar Medins forskningsfond, stiftad av änkefru Gerda Medin, genom testamente 1945 och överlämnad till Svenska Läkaresällskapet 1952, har till ändamål att belöna ”värdefulla av inländska ledamöter av Svenska Läkaresällskapet författade arbeten i pediatrik”.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.