Ola möter Bo – ett samtal om långvarig stress och utmattningssyndrom

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar alla läkare till fortbildningsdagen ”Utmattningssyndrom – uppdatering av diagnostik och behandling” den 25 september kl. 10-16 i SLS vackra Karolina Widerströmsal. Inbjudna experter medverkar i ett späckat heldagsprogram som lyfter den senaste forskningen inom området, aktuella terapival samt belyser läkarnas egna problem med stress och utmattning.

Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare i SLS samt ordförande i SLS programkommitté samtalar med professor Bo Runeson, psykiatriker och ledamot i SLS nämnd, om varför just denna fortbildningsdag är extra angelägen att uppmärksamma.

Varför är långvarig stress och utmattningssyndrom högaktuellt för så många av oss?

– Media rapporterar ofta om den ökade psykiska ohälsan och då handlar det inte om de psykiska sjukdomarna, men däremot till stor del om stressutlöst ohälsa. Kronisk stress är orsaken till utmattningssyndrom och ofta handlar det då om långvarig arbetsrelaterad stress. Diagnosen är jämförelsevis ny och nya nationella riktlinjer håller på att utarbetas under hösten 2019 där nya och mer kostnadseffektiva behandlingsmodeller kommer att föreslås. 

”Kronisk stress är
orsaken till utmattningssyndrom
och ofta handlar det om
långvarig arbetsrelaterad stress”


Hur drabbas vi läkare?

– Läkare är en av de drabbade yrkesgrupperna. Både unga och medelålders drabbas, särskilt unga kvinnliga läkare som ofta tar ett större ansvar för att familjens sociala liv ska fungera. Ibland beror utmattning på en kombination av stress i arbetslivet och privatlivet.  Vi ser att långtidssjukskrivningarna har ökat och det är de psykiatriska diagnoserna som står för ökningen. Bland läkare har det sedan 2009 skett mer än en fördubbling av antalet långtidssjukskrivningar på grund av psykiatrisk diagnos. Detta har fått stor uppmärksamhet. I ett nätverk kallat ”Vem ta hand om doktorn?” har redan flera tusen läkare engagerat sig. Det finns också särskild erfarenhet från Ersta sjukhus där läkare fått ta del av en verksam behandlingsmodell.

"Läkare är en av de drabbade
yrkesgrupperna. Både unga och
medelålders drabbas, särskilt unga
kvinnliga läkare”


Är depression alltid den bakomliggande faktorn för utmattning och hjälper i så fall antidepressiva läkemedel?

– För några år sedan beskrevs utmattningsdepression som den viktiga kategorin. Men nu har vi förstått att utmattningssyndrom är en sak, och att det inte behöver vara en samtidig eller underliggande depression. Detta påverkar ju behandlingen. Under fortbildningsdagen får du lära dig hur vi idag bäst ställer diagnos och om antidepressiv medicinering är aktuell eller inte? De flesta människor med kronisk stress och utmattningssyndrom tas emot i primärvården, därför belyser vi särskilt hur den nära vården ska ge rätt behandling.

Vad kommer fortbildningsdagen mer att fokusera på?

– Jag undrar hur det går med de personer som drabbas av utmattningssyndrom på lite sikt. Det och många andra viktiga frågor ska vi prata om tillsammans med er deltagare. Kommer de som drabbas tillbaka till sina ordinarie arbeten och hur lång tid tar det? Och vad kan man göra för att undvika utmattningssyndrom i ett allt mer intensivt arbetsliv? När det gäller läkare kan underbemanning på vissa kliniska enheter ha betydelse, samt de ofta återkommande jourerna. Kanske har även upplevelsen av att man som läkare har för lite inflytande över arbetssituation och organisation en särskild betydelse. Vad kan i så fall arbetsgivare göra för att undvika att de anställda utsätts för skadlig stress? Det kommer även att finnas tid att ta upp tankar, frågor och reflektioner från er deltagare under fortbildningsdagen.

"När det gäller läkare kan underbemanning på vissa kliniska enheter ha betydelse, samt de ofta återkommande jourerna”

Vad kan vi som läkare göra själva för att undvika att slitas för hårt?

– Kanske finns det sätt att undvika att man blir för upptagen av de negativa upplevelser som en slitsam arbetssituation kan medföra. Kanske kan meditationsövningar hjälpa för att utveckla medkänsla, för att förstå sig själv och andra? Kanske kan fysisk aktivitet hjälpa för att hålla stressen i schack eller för att finna sätt till återhämtning. Kan organiserade samtal med kollegor vara en väg att förstå situationen och för att kunna stödja varandra? Detta kommer säkert komma upp under fortbildningsdagen. Vi får också möjlighet att lyssna på en kollegas berättelse om utmattning och hans väg tillbaka till det vanliga livet och arbetet. Tillsammans kan vi lära oss mer och försöka finna en väg till ett mer hållbart arbetsliv.


När och hur kan vi anmäla oss till denna viktiga fortbildningsdag?

– Du kan anmäla dig till fortbildningsdagen redan nu via länken som medlem i SLS får du en rabatt på hela 700 kronor. Så, passa gärna på att bli medlem samtidigt och ta del av SLS många fortbildningsaktiviteter i ditt yrkeslivslånga lärande!

Bli medlem

Läs mer om program och medverkande

Anmälan och avgift
Avgift: 900 kr för medlemmar i SLS och 1600 kr för icke-medlemmar (kort/fakturaavgift tillkommer). I avgiften ingår kaffe och lunch.
SLS fortbildningsintyg utdelas till samtliga deltagare. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Anmäl dig redan idag.

Till anmälan

Väl mött!

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.