Ny läkarutbildning med start hösten 2021

Regeringen beslutade under torsdagen den 21 mars 2019 om en ny läkarutbildning som direkt leder till läkarlegitimation med start hösten 2021.

Det innebär att staten tar hela ansvaret för utbildningen fram till läkarlegitimation och utbildningen förlängs med en termin så att den motsvarar totalt sex års studier.

Det har varit en lång väntan. Redan 2013 la Stefan Lindgren, regeringens särskilda utredare, fram sitt förslag på en ny läkarutbildning. Det skulle dröja ytterligare sex år innan beslut togs.

Torbjörn Ledin, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för utbildning kommenterar.
 
– Det här har vi alla väntat länge på. En ny modern läkarutbildning brådskar om vi ska kunna möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, säger Torbjörn Ledin. Det är av särskild vikt att blivande läkare har goda kunskaper om patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar, bemötande, hälsofrämjande insatser samt de etiska principerna och deras tillämpning i hälso- och sjukvården.
 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.