Hälso- och sjukvården är till för att möta patientens behov och inte personalens

Hälso- och sjukvårdspersonal ska inte kunna hänvisa till samvetsfrihet. I stället ska ordet ”vårdvägran” användas och skrivas in i hälso- och sjukvårdslagen. Det föreslår Liberalerna med anledning av att riksdagen så sent som i våras behandlade motioner från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som båda vill införa samvetsfrihet.

– Hälso- och sjukvården finns till för patientens skull och inte för personalens. Det är ingen rättighet att få arbeta inom hälso- och sjukvården, vare sig generellt eller i ett specifikt yrke. Om det uppstår intressekonflikter i vården, vilket det ibland gör, så är grundregeln att patientens intressen går först, säger Mikael Sandlund ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik i en kommentar.

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har tydligt tagit ställning i frågan om eventuell samvetsklausul i ett uttalande från 2014 ”Nej till Samvetsklausul” och för där fram fyra grundläggande principer som bör gälla för svensk hälso- och sjukvård:

1. Hälso- och sjukvården är till för att möta patientens behov och inte personalens.
2. En enskild legitimerad yrkesutövare kan inte själv definiera sina arbetsuppgifter.

3. Alla patienter ska bemötas på ett likvärdigt sätt i hälso- och sjukvården

4. Vid intressekonflikter i vården ska patientens intressen ha företräde.

Att skriva in vårdvägran i hälso- och sjukvårdslagen anser Mikael Sandlund verkar långsökt på flera sätt.

– Dels regleras inte relationen mellan anställda och arbetsgivare i hälso- och sjukvårdslagen, dels så står det redan i lagen att vård ska ges utifrån patientens behov av vård. Abortlagen i sin tur definierar när abort är ett vårdbehov som vården ska tillgodose. Dessutom reglerar patientsäkerhetlagen skyldigheten för personal att erbjuda god vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Så, som jag ser det är denna fråga redan reglerad, avslutar Mikael Sandlund.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.