​Söderbergska priset i medicin till Markus Heilig för forskning om alkoholism – är nya behandlingsmetoder på vä

Markus Heilig, årets mottagare av Söderbergska priset i medicin på en miljon kronor, får priset för sin forskning som haft stor betydelse för såväl grundläggande neurovetenskap som kliniska tillämpningar inom psykiatri och beroendevård. Han har gjort flera viktiga originalupptäckter, som identifieringen av Neuropeptid Y samt betydelsen av olika receptorer för kontroll av stress och alkoholintag.

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018 på en miljon kronor, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

– Markus Heilig är en mycket värdig mottagare av Söderbergska priset i medicin, säger Stefan Lindgren, Svenska Läkaresällskapets och priskommitténs ordförande.Det är en internationellt väletablerad och respekterad forskare inom stress- och beroendeforskning, vars forskning har haft, och har stor, betydelse för såväl grundläggande neurovetenskap som kliniska tillämpningar inom psykiatri och beroendevård och resulterat i cirka 250 peer-review publikationer och omkring 10 000 citeringar.

Markus Heilig har gjort flera viktiga originalupptäckter. Tidigt i sin bana upptäckte han ett kroppseget antistress-system, Neuropeptid Y och dess receptorer. Han har även påvisat betydelsen av ett annat stress-relaterat system, Substans P och dess receptorer – för kontroll av alkoholintag, samt betydelsen av amygdala, en hjärnstruktur som är central för rädslo- och ångestupplevelser, vid ökande alkoholintag. I kliniska studier var Heilig med att lägga grunden för behandling av heroinberoende med läkemedlet buprenorfin. I nuvarande forskning studerar Heilig-gruppen processer som styr val mellan alkohol och friska, naturliga belöningar. Han var under åren 2004-2015 Clinical Director för National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) vid National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA. Sedan 2015 är han professor vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN), Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköpings universitet.

– Jag är otroligt hedrad, men också väldigt ödmjuk, säger Markus Heilig när han får besked om priset. Det mesta av vårt arbete återstår. Men jag hoppas priset kan rikta strålkastarljuset på beroendepatienternas behov, och möjligheterna att möta dessa genom forskning.

Söderbergska priset i medicin på en miljon kronor, belönar klinisk forskning vars resultat blivit uppenbara de senaste tio åren. Priset delas ut av Torsten Söderbergs Stiftelse, vartannat år i medicin i samarbete med Svenska Läkaresällskapet, vartannat år i ekonomi eller rättsvetenskap i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.

– Ett pris med det här anseendet och av den här storleken har mycket stor betydelse inte bara för mottagaren utan också för att uppmärksamma framstående medicinsk forskning, säger Mats Ulfendahl, ordförande i SLS forskningsdelegation och en av ledamöterna i priskommittén.

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet företrädesvis inom ekonomi, medicin och rättsvetenskap. Mer information www.torstensoderbergsstiftelse.se

Årets pris delas ut i samband med ett seminarium senare i vår på Svenska Läkaresällskapet.

Mer om Markus Heilig

Foto: Peter Holgersson/LiU

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.