Svenska Läkaresällskapet summerar 2018

Vi kan se tillbaka på ett mycket händelserikt år med en mängd genomförda aktiviteter, debatter, seminarier, Berzeliussymposier, work-shops, Konst & Läkekonst-program med mera.

Vi har lyft viktiga frågor i debatten för att förbättra och utveckla hälso-och sjukvården.

Vi har spridit kunskap, belönat forskare och gett stöd till forskning. Vi har utarbetat riktlinjer, uttalanden, rapporter och policydokument samt deltagit som experter i hearings och utredningar och besvarat remisser.

Vi har valt ut ett axplock från årets alla aktiviteter som visar på SLS kraft och engagemang för en förbättrad hälsa och sjukvård.

Gott nytt år och ett stort tack till alla medlemmar, vetenskapliga sektioner, förtroendevalda, delegationer, kommittéer, arbetsgrupper och samarbetspartners för ett fantastiskt 2018!

Ladda ned summering av 2018