Britt Skogseid och Tobias Alfvén nya på ordförandeposterna

Livliga diskussioner präglade Läkaresällskapets fullmäktigemöte som hölls den 15 maj. Britt Skogseid och Tobias Alfvén valdes till ny ordförande respektive vice ordförande. Nya hedersledamöter blev Ingemar Engström och Margareta Troein samt Tomas Söderberg och Ragnar Söderberg för viktiga insatser för den kliniska forskningen och för Svenska Läkaresällskapet.

Till ordförande efter Stefan Lindgren valdes Britt Skogseid, professor i tumörbiologis endokrinologi vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Ny vice ordförande blir Tobias Alfvén, specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset i Stockholm samt docent i global hälsa vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

– Jag är hedrad över förtroendet och ser framemot arbetet, säger Britt Skogseid, professor i tumörbiologis endokrinologi i Uppsala. Vi har just släppt ett idéprogram med förslag för förbättrad hälsa och sjukvård, som vi arbetat intensivt med i ett par år, där finns många spännande frågor att arbeta vidare med.

Tobias Alfvén är engagerad i SLS sedan flera år som ordförande i Kommittén för global hälsa.

– För mig gör arbetet i Läkaresällskapet att jag får möjlighet att arbeta med och påverka frågor jag brinner för, säger Tobias Alfvén. Vi läkare måste, tillsammans med andra professioner inom vården, vara med och leda och påverka hälso- och sjukvården, både i Sverige och i världen.

Fyra nya hedersmedlemmar presenterades och utsågs:

  • Ingemar Engström, professor och barn- och ungdomspsykiater, Örebro universitetssjukhus för sitt viktiga arbete för den medicinska etiken
  • Margareta Troein, professor och allmänläkare i Malmö, för viktiga bidrag för Läkaresällskapet i olika sammanhang samt
  • Tomas Söderberg, ordförande i Torsten Söderbergs Stiftelse, och
  • Ragnar Söderberg, ordförande i Ragnar Söderbergs stiftelse för de båda stiftelsernas viktiga insatser genom åren för medicinsk forskning, särskilt den kliniska forskningen.

De fyra mottar utmärkelsen vid Läkaresällskapets Årshögtid den 13 november.

Mest diskussion under fullmäktige skapade som väntat frågan om en ny inriktning av medlemskapet i SLS. Nämnden har under året arbetat för att stärka kopplingen mellan moderföreningen Svenska Läkaresällskapet och de vetenskapliga sektionerna. Förslaget som presenterades var att sektionerna blir de huvudsakliga medlemmarna i SLS. De ansluts med samtliga sina medlemmar.

Efter en livlig diskussion beslutades att en arbetsgrupp tillsätts med representanter från sektionerna, nämnden och kansliet, som ska presentera ett förslag till lösning på medlemsfrågan för sektionerna i höst. Beslut kommer att fattas vid nästa års fullmäktige.

– Vi vet att frågan har skapat diskussion under året och att sektionerna har olika åsikter men vi vet också att det är tillsammans vi är starka och fortsätter därför att prioritera detta, säger Britt Skogseid.