Studenter kliver fram och tar ansvar – lanserar ny rapport om global hälsa

Oavsett var på jordklotet vi lever påverkar vi och påverkas av hälsoutvecklingen i världen. I anslutning till "Global Health Night", som avslutar konferensen om global hälsa publicerar Läkaresällskapet, i samarbete med SIGHT och Utrikesdepartementet, en praktisk guide om hur vi alla på olika sätt kan bidra till förbättrad global hälsa. Med forskningens hjälp går det ännu snabbare.

Global Health Night avslutar konferensen “The Swedish Global Health Research Conference 2018: How can Sweden Contribute to the Sustainable Development Goals? From Research to Action” som arrangerats på Karolinska Institutet den 18-19 april. Under mötet lanserar Svenska Läkaresällskapet tillsammans med SIGHT och Utrikesdepartementet rapporten "Global hälsa – en praktisk guide", som beskriver hur vi alla kan bidra till ett bättre hälsoläge världen över.

– Behovet av ett globalt perspektiv på hälsa är större än någonsin, säger Hampus Holmer, initiativtagare till rapporten och ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening. Även om hälsan utvecklas positivt i många länder, finns det utmaningar, i form av ökande sjukvårdskostnader och försämrade förutsättningar till god hälsa relaterade till livsstilsfaktorer; där vi behöver samverka globalt.

För att skapa förändring behövs forskning och erfarenhetsutbyte, avtal och investeringar och Sverige har ett ansvar att se till att detta arbete går framåt. Internationella erfarenheter blir dessutom ofta ovärderliga även i svensk klinisk vardag.

– Det angår oss alla att värna om hälsa som en mänsklig rättighet och bidra till att förhindra ohälsa, lidande och förtidig död både nationellt och internationellt, säger Anna-Theresia Ekman, global hälsa-sekreterare i Kandidat- och underläkarföreningen. Vi har skrivit rapporten för att inspirera till engagemang och visa på att alla kan bidra till en positiv utveckling inom området.

Syftet med rapporten är att beskriva området global hälsa och underlätta för fler att engagera sig i dessa frågor. Rapporten är framtagen av Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening och Kommittén för global hälsa med stöd av organisationen SIGHT och Utrikesdepartementet.

Konferensen om global hälsa samlade omkring 500 deltagare, forskare och studenter samt världsledande experter och regeringsföreträdare inom området. Målet har varit att lyfta forskningens roll och betydelse för att nå målen i Agenda 2030. Läs mer om konferensen här