Mats Ulfendahl ny forskningsdirektör i Region Östergötland

Mats Ulfendahl, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation, har utsetts till ny forskningsdirektör i Region Östergötland.

Mats Ulfendahl har lång erfarenhet från olika roller inom både den svenska och den internationella forskarvärlden. Han är sedan 2004 verksam som professor i experimentell audiologi och otologi vid Karolinska Institutet och ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och i Delegationen för forskning vid Svenska Läkaresällskapet.

På den digra meritlistan finns även tidigare uppdrag som huvudsekreterare för medicin och hälsa liksom forskarrepresentant i Ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet. Mats Ulfendahl har också haft ledande roller i en rad internationella forskningsråd, kommittéer och projekt och ledde nyligen en expertpanel som på EU-kommissionens uppdrag utvärderade ett stort samarbetsprojekt kring kliniska prövningar i Afrika.

– Uppdraget som forskningsdirektör är jättespännande, då det handlar om både den kliniska forskningen och den forskning som ingår i det regionala utvecklingsuppdraget. Jag har hittills haft mycket positiva kontakter med Region Östergötland. Det är en välfungerande verksamhet med en bra interaktion mellan hälso- och sjukvården, den kliniska forskningen och akademin, säger Mats Ulfendahl.

Mats Ulfendahl tillträder tjänsten som forskningsdirektör i Region Östergötland i början av mars.

Pressmeddelande Region Östergötland
My News Desk 2018-01-15

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.