Lars Wallentin får 150 000 kronor av Läkaresällskapet för värdefull strokeforskning

– En av Läkaresällskapets viktigaste och trevligaste uppgifter är att uppmuntra och stödja god forskning genom vetenskapliga priser till forskare och forskargrupper, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Årets pristagare delar på runt en halv miljon kronor. Lars Wallentin får SLS jubileumspris, 150 000 kr, som sedan 1858 belönar värdefull medicinsk forskning.

Svenska Läkaresällskapet delar ut Jubileumspriset, 150 000 kronor, sedan 1858 till värdefulla medicinska artiklar. Priset går i år till professor Lars Wallentin, Uppsala universitet, som under en lång och framgångsrik akademisk karriär bidragit till nya diagnostiska metoder och behandlingar kring kranskärlssjukdom och förmaksflimmer.

– En av Läkaresällskapets viktigaste och trevligaste uppgifter är att kunna uppmuntra och stödja god forskning genom vetenskapliga priser till forskare och forskargrupper, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Vi delar i år ut tio priser och årets pristagare delar på omkring en halv miljon kronor.

Lars Wallentin har varit världsledande i utvecklingen av de nya orala koagulationshämmare som reducerar risken för stroke vid förmaksflimmer utan att öka blödningsrisken. Hans grupp har på ett väsentligt vis bidragit till utveckling av nya biomarkörer och därtill hörande riskbedömningar baserade på också ålder och tidigare sjukdomshistoria. Lars Wallentin har också gjort avgörande insatser inom registerforskning. Resultaten har publicerats i ett stort antal artiklar i de främsta kliniska tidskrifterna och det kliniska genomslaget har varit stort. Den belönade studien är ett exempel på god klinisk forskning som direkt kan ha genomslag i sjukvården.

– Stort tack för denna mycket hedrande utmärkelse, säger Lars Wallentin. Forskning bygger på träget och envist arbete under många år och det är extra roligt när det hårda arbetet uppmärksammas på det här sättet!

Svenska Läkaresällskapets priser delas ut vid Årshögtiden den 13 november kl 18 på Läkaresällskapet.

Mer om Lars Wallentin

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.