Läkaresällskapet kräver i ett upprop förbättrad livskvalitet även för de svårast sjuka

Att EU-direktivet för läkemedelsforskning, som ger europeiska forskare möjlighet att skapa bättre behandlingsmetoder hos medvetslösa patienter genom att även denna patientgrupp inkluderas i vetenskapliga studier, inte tillämpas i Sverige hindrar svenska forskningsgrupper att utveckla behandlingen inom området, skriver bland annat SLS i ett upprop till socialminister Annika Strandhäll.

Tillämpningen av EU-direktivet för läkemedelsforskning som ger europeiska forskare möjlighet att skapa bättre behandlingsmetoder och öka överlevnaden hos medvetslösa patienter genom att även denna grupp av patienter inkluderas i vetenskapliga studier har i Sverige skjutits på framtiden ännu en gång. Ledande forskare och forskningsfinansiärer påtalar i en skrivelse till socialminister Annika Strandhäll vikten av att detta implementeras också i Sverige.

– Det är mycket olyckligt att man inte ger förutsättningar för medicinsk utveckling för att öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten för våra allra svårast sjuka patienter, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande, i det gemensamma uppropet. Den som nekas tillträde till klinisk forskning nekas i förlängningen också tillgång till potentiellt livräddande nya behandlingar. Det går emot Helsingforsdeklarationen, som fastställer att även medvetslösa patienter ska ges möjlighet att delta i kliniska studier, säger Stefan Lindgren.

Att direktivet inte tillämpas i Sverige hindrar svenska forskningsgrupper inom medicin och vårdvetenskap att utveckla behandlingen inom akutsjukvård och intensivvård.

– Tillämpningen av direktivet bör gälla även Sverige, oberoende av om en eventuell portal för ansökningar för läkemedelsstudier har tagits i bruk eller inte, säger Stefan Lindgren. Förslaget stöds av en utredning som gjorts av förre Socialstyrelsens förre generaldirektör Lars-Erik Holm, där slutsatsen var att forskning vid akut sjukdom skulle kunna bedrivas och samtycke inhämtas i efterhand.

BAKGRUND
EU-direktivet för läkemedelsforskning, artikel 35 avseende kliniska studier på akut sjuka patienter, ger europeiska forskare möjlighet att skapa bättre behandlingsmetoder och öka överlevnaden hos medvetslösa patienter genom att även denna grupp av patienter kan inkluderas i vetenskapliga studier. Övriga europeiska länder har löst frågan om samtycke genom att samtycke säkerställs i ett senare skede, genom samtycke från patientens lagliga representanter eller från patienten själv då han eller hon återfått medvetande. Sverige har såsom enda EU-land valt att inte implementera detta EU-direktiv, i avvaktan på en gemensam IT-lösning för ansökningar inför läkemedelsstudier.

Läs hela skrivelsen här

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.