Rundabordssamtal om humanitära insatser utomlands

Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa bjöd i veckan in till ett rundabordssamtal på Svenska Läkaresällskapet om möjligheter och hinder för personal inom hälso- och sjukvården att bidra i humanitära insatser utomlands och de viktiga erfarenheter som det kan ge till svensk sjukvård.

Sverige bidrar inte i paritet med sin kapacitet i humanitära insatser och sjukvårdspersonal som frivilligt ställer sin kompetens till förfogande för en katastrof- eller konfliktdrabbad civilbefolkning, där behovet är allra störst, stöter på flera hinder för att hjälpa till, så som att inte beviljas tjänstledighet av sin arbetsgivare. Detta var grunden till att Svenska Läkaresällskapet valt att bjuda in till ett rundabordssamtal för att diskutera ämnet. Under samtalet möttes företrädare för tolv organisationer, inklusive humanitära organisationer, professionsorganisationer och myndighetsrepresentanter, som tillsammans lyfte vikten av det humanitära imperativet, goda exempel på när arbetsgivaren bidragit till att möjliggöra insatser i humanitära katastrofer, samt möjligheter och hinder för att fördjupat och meningsfullt engagemang.
 
Vi anser att det ligger i Sveriges intresse att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta internationellt med humanitära medicinska insatser och ser fram emot att fortsätta ett interprofessionellt samarbete för att möjliggöra detta.
 
Stort tack till alla medverkande!