AT fasas ut och ersätts av BT

Riksdagen har äntligen röstat igenom regeringens förslag om bastjänstgöring (BT) för läkare med planerat införande från år 2020. Allmäntjänstgöringen kommer därmed att fasas ut.

Svenska Läkaresällskapet har under lång tid lyft behovet av en ny läkarutbildning och BT då framtidens hälso-och sjukvård blir allt mera internationell och förutsätter nya kompetenser hos sina medarbetare.  

– Bastjänstgöringen kommer att leda till att samtliga legitimerade läkare får en grundläggande målstyrd och tydligt kliniskt orienterad utbildning under handledning oavsett vilket land man utbildat sig i, säger Torbjörn Ledin ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för utbildning. Det skapar ett stort mervärde för alla parter, läkare, verksamhet och patienter.

Läs mer

SLS remissvar "Bastjänstgöring för läkare"

Kortare väg till att bli specialistläkare genom bastjänstgöring

Debatt: Sverige behöver beslut om en ny läkarutbildning nu

Bastjänstgöring för läkare Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU5

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.