Läkarstudenter får pris för forskning om signalsubstanser och hjärtstopp vid sjukhus

Kandidat- och underläkarföreningen, Svenska Läkaresällskapets yngre läkarförening, är ett forum som främjar utbildning, vetenskap och etik för AT-läkare och läkarstuderande vid svensk medicinsk fakultet. Föreningen stödjer vetenskap av hög kvalitet genom att varje år dela ut Asklepiospriset för bästa projektarbetet samt bästa vetenskapliga artikel.

– Ett av Läkaresällskapets främsta mål är att bidra till utvecklingen av svensk medicinsk forskning, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets forskningsdelegation. Tack vare generösa prisdonationer och specialinsatser har vi möjlighet att uppmuntra läkare i olika stadier av karriären att börja och fortsätta forska.

Årets två pristagare är Edith Svensson, läkarstudent och doktorand vid Lunds Universitet, som får priset för Bästa vetenskapliga artikel, 15 000 kr, och Mahta Memar, läkarstudent och leg. sjuksköterska, Karolinska Institutet, för Bästa projektarbete, 10 000 kr.

– Det är roligt att forskningsresultaten uppmärksammas, säger Edith Svensson, som får priset för artikeln ”Tumor Necrosis Factor Receptor 1 and 2 Are Associated With Risk of Intracerebral Hemorrhage”.

Edith Svensson går sista terminen på läkarprogrammet i Lund och tar examen i januari 2019. I maj 2019 börjar hon sin Forskar-AT i Lund. Innan dess kommer hon att ägna sig åt forskningen i några månader.

– Jag började i min forskargrupp 2016, har varit deltidsdoktorand parallellt med läkarprogrammet och ser framemot att fortsätta forska som färdig läkare, säger Edith Svensson.

Mahta Memar, läkarstudent och leg. sjuksköterska, Karolinska Institutet, får priset Bästa projektarbete 2018 för sitt arbete ”Långtidsöverlevnad efter hjärtstopp på sjukhus i relation till defibrillerbar och icke-defibrillerbar rytm”.

Varje år drabbas cirka 8 000 personer av hjärtstopp på sjukhus i Sverige. Korttidsöverlevnaden bland dessa patienter är välstuderat, men hittills har det saknats forskning kring långtidsöverlevnaden bland dessa patienter. Mer forskning krävs men resultaten från denna studie är ändock viktig då den belyser att samma faktorer som påverkar korttidsöverlevnaden även är avgörande för långtidsöverlevnaden.

– Jag blev väldigt glad när jag fick beskedet om detta hedrande pris, säger Mahta Memar, läkarstudent vid Karolinska Institutet. Med mitt projektarbete är min förhoppning att uppmärksamma och finna patienter innan de drabbas av hjärtstopp på sjukhus, för att på så sätt förhindra de komplikationer som medföljer denna komplikation.

Mahta Memar planerar i framtiden att söka en tjänst som underläkare inom akutmedicin som går i linje med forskningsprojektet.

Prisutdelningen äger rum den 11 december kl. 18 i SLS hus i anslutning till Jonas F Ludvigsson julföredrag.

Priserna vänder sig till läkare under utbildning till och med legitimation. Medlemmar i Kandidat- och Underläkarföreningen kan nominera artiklar och projektarbeten. Bidragen skickas till Läkaresällskapet senast den 15 juni 2019. Välkommen som medlem i SLS Kandidat- och underläkarförening och med ditt prisbidrag!

Mer information

- om priserna: Monica Windén

- om forskningsprojekten: Edith Svensson och Mahta Memar