Västra Götalandsregionen arbetar för införandet av alkoholstopp före operation

Västra Götalandsregionen har initierat ett arbete med att skapa riktlinjer för alkoholstopp före operation.

Redan fyra veckors nykterhet före en operation kan leda till halverad risk för komplikationer. Nu tittar Västra Götalandsregionen (VGR) på att införa regiongemensamma riktlinjer för alkoholfria operationer.

– Det goda budskapet är att de flesta sviktande funktioner, som till exempel nedsatt immunförsvar och påverkan på blodets koagulation kan återhämta sig efter en kort tids alkoholfrihet före operation, säger Roger Olsson, överläkare och projektledare för "Stark för kirurgi -stark för livet" som är ett delprojekt i Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt som utfört en metaanalys över betydelsen av rök- och alkoholuppehåll 4-8 veckor i samband med kirurgi, något som kan halvera antalet komplikationer.

Läs hela artikeln på hemsisdan VGR Fokus

Läs mer om Levnadsvaneprojektets metaanalys

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.