AI kan hjälpa cancersjuka och kapa vårdköer

Forska!Sverige, Cancerfonden, Sveriges Ingenjörer, LIF och Svenska Läkaresällskapet i gemensam debattartikel publicerad i Dagens Samhälle

DAGENS SAMHÄLLE 2018-12-27 Antalet cancerfall i Sverige fortsätter att öka. Under 2017 rapporterades 66 775 cancerfall, en ökning med 4 procent jämfört med 2016 och med 27 procent sedan 2007. Med hjälp av mer förebyggande arbete, ökad forskning samt nya metoder för bättre diagnostik och behandling kan vi förbättra situationen för patienter och samtidigt minska vårdköer och samhällskostnader.

Läs hela artikeln