Tema: Etik i vårdens vardag

Artikelserie om etik i vården

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik tog 2016, då under ledning av Ingemar Engström, initiativ till en serie med tema etik i Läkartidningen för att belysa den etiska dimension som finns i varje patient-läkarmöte och uppmuntra till vardagsetisk diskussion. Artiklarna publicerades 2017-10-18.

Kontinuitet främjar personligt och professionellt ansvarstagande

Att utröna medicinska behov, fatta beslut och se dem genomförda är läkarens ansvar. För att få reda på den enskilde patientens värderingar och önskemål krävs en förtroendefull relation. Kontinuitet förenklar skapandet av en sådan relation.
Till artikel

Sjukvård efter behov är inte alltid en självklarhet

Begreppet »behov« är centralt inom svensk sjukvård, men inte entydigt. Artikeln lyfter fram betydelsen av den medicinska bedömningen av patientens behov av medicinska åtgärder i varje patientmöte. Artikeln diskuterar behovsbegreppet visavi prioriteringsplattformen och läkares roll i prioriteringar av vårdinsatser för enskilda patienter.
Till artikel

Vården börjar alltid med mötet

All vård börjar i mötet med patienten. Mötet äger rum i skärningspunkten mellan patientens hjälpbehov och läkarens professionella kunskap. Det medicinska mötet kan präglas av paternalism, autonomi eller delaktighet. Mötet bör utgå från synen på patienten som ett subjekt.
Till artikel

Läkarens viktiga möte med patienten

Vid alla möten med patienter och vid varje medicinskt beslut finns en etisk dimension. Det här temat exemplifierar etiska aspekter i läkarens vardag.
Till artikel

Framtidens rond – ett personcentrerat och teambaserat möte med patienten

Ronden är en djupt rotad tradition som kan vara svår att förändra. Men kan det i vår tid anses försvarbart utifrån integritetshänsyn och med respekt för patienten att fortsätta gå rond på sjukhussalar där flera patienter vårdas samtidigt?
Till artikel


För frågor och kommentarer kontakta gärna
Etikdelegationens ordförande Mikael Sandlund, mikael.sandlund@umu.se eller sekreterare Agneta Davidsson Ohlson

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.