ST-utbildningen ska inte användas för att lösa behovet av läkararbetskraft

AT och ST ska baseras på framtida behov av specialister; inte användas som ett sätt att lösa behov av läkararbetskraft inom olika områden, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande, med anledning av VG-regionens planerade förändring av ST i ortopedi.

Svenska Läkaresällskapet uppmanar i en skrivelse Västra Götalandsregionen att avstå från den förändring i ST-utbildningen inom ortopedi och eventuellt andra specialiteter som planeras att genomföras nästa år. Förslaget innebär ett tillägg av två månaders tjänstgöringstid i allmänmedicin vilket leder till att den nödvändiga träningstiden inom ortopedisk kirurgi och med ortopediska patienter minskar. Blir det verklighet kan detta få stora konsekvenser för ST-utbildningen och risken är enligt Sektionen för ortopedi stor att den totala ST-tjänstgöringen för blivande ortopeder förlängs.

– En central utgångspunkt är att läkare i sin utbildning måste kunna exponeras mot ett tillräckligt stort patientunderlag inom de områden som är relevanta för utbildningens mål, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Lika central är att AT och ST är utbildningar som ska baseras på framtida behov av specialister; de får inte användas som ett sätt att lösa dagens behov av läkararbetskraft inom olika områden.

För Läkaresällskapet är det av största vikt att strukturförändringar inom hälso- och sjukvården genomförs på ett sådant sätt att vårdens utbildnings- och forskningsuppdrag kan upprätthållas med god kvalitet.

– Vi är djupt engagerade i den omfattande strukturomvandling som svensk hälso- och sjukvård står inför, säger Stefan Lindgren. Vi ser utbyggnaden av den nära vården och inte minst primärvården som en ödesfråga om vårdsystemet ska klara de demografiska utmaningarna med bland annat fler sköra äldre patienter med komplexa vårdbehov de närmaste åren. Men att ändra ST-utbildningen för att tillgodose behovet av läkararbetskraft i en utbyggd primärvård är fel väg att gå, avslutar Stefan Lindgren.

Läkaresällskapet kommer under våren 2018 att bjuda in till en gemensam diskussion mellan huvudmän, SKL, Socialstyrelsen och läkarprofessionen om hur man på olika sätt kan öka förståelse och samverkan mellan allmänmedicin och andra specialiteter när det gäller både utbildning och arbetsformer.

Skrivelse angående Västra Götalandsregionens planerade förändring av ST-utbildning inom ortopedi

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.